Footage
Proceedings of the film "XIII International Film Festival in Moscow".. (1983)

Film-document №18568 4 parts to collection Price category A

Availability of videosources


Needs clarification of possibility of digitizing in HD.

Producer CSDF (RCSDF)

Operators: Akkuratov E., Buslaev U., Ermolaev L.

Temporary description

City of Moscow. 7 - July 21, 1983. XIII International Film Festival. Opening and closing of the festival. Awarding of prizes. Job festival jury. Festival participants laid flowers at the tomb of the Unknown Soldier, are present at Film Market, visit the film studio "Mosfilm", Fashion House, Cosmonaut Training Center in Star, walks on the boat on the river Moscow. Among those present at the festival: A. Sordi, N. Manfredi, C. Dzavattini, G. Panfilov, AI Churikova, E. Drapenko, K. Luchko, S. Koyama, F. Ermash, L. Kulidzhanov, S. Rostotsky, H . Sychev, G. Borovik, I. Makarov, N. Mordjukova, L. Fedoseyeva-LA Smirnova, L. Chursina, Tikhonov, N. Belokhvostikova, I. Shevchuk, A. Ahuja (India), O. Jankowski, S. Svetlichnaya, R. Hossein, Miroshnichenko, A. Ryazanov, N. Mikhalkov, S. Gerasimov, D. Asanova, G. Harvey (USA), V. Grammatikov, G. Millyar, H. Okada (Japan), V. Zaitsev, V. Telichkina, V. Tryn (Poland), L. Gurchenko, N. Kryuchkov and others.