Footage
Proceedings of the film "V Congress of Cinematographers".. (1986)

Film-document №18845 5 parts to collection Price category A

Availability of videosources


Needs clarification of possibility of digitizing in HD.

Producer CSDF (RCSDF)

Operators: Izvekov V., Fedyaev E., Golovnya V., Parfenov D.

Temporary description

City of Moscow; Session V Congress of Cinematographers in the Grand Kremlin Palace. In reporting back stands the First Secretary of the Union of Soviet Filmmakers LA Kulidzhanov. In the debate on the report are: M. Belikov, EN Shengelaya, E. Matveev, DA Volkogonov, R. A. Bykov, VN Dashuk, OV level, V. Mishin, K. Mukhamejanov, AM Zguridi, T. Okeyev, N. Mikhalkov, N. Ozer, AB Grebnev, ED Doga, E. M. Ishmukhamedov, Y. S. Budraitis, FT Ermash, EG Drapenko, BV Golovnya, BA Metal'nikov. The presidium of the Congress: TF Makarova, AV Karaganov, PP Kadochnikov, E. Gabrilovich, N. Kryuchkov, AI Medvedkin, VV Tikhonov. Present in the meeting hall of the Congress: KS Luchko, IV Bessarabov, LA Shagalova, LI Kasatkin, NE Menshikov, Oleg Efremov, J. A. Bolotov, L. M. Gurchenko, LS, Sokolova NN Fateev, AV Romashin and others. . Delegates of the congress lay wreaths at the tomb of the Unknown Soldier and the Lenin Mausoleum. Interview film critic A. Plakhov.