Newsreel
Soviet Ural Mountains 1979 № 24

Film-document №3527 1 part, Duration: 0:10:06.702 to collection Price category G
  • Parts
  • 1

Part 1 digitized in HD 0:10:07

Availability of videosources


1;

1

Show links for downloading

Annotation

For the 60th anniversary of the Soviet KINO.Spetsvypusk. Withdrawals: K.P.Duplensky, L.I.Rymarenko, V.E.Volyanskaya, I.V.Lukshin, Ya.L.Lapshin, Yu.A.Aslovsky, G.M.Turgeneva, A.S.Telyatnikov, I.I.Gorelov. 2. Candidate Izhevsk metallurgists. Izhevsk. Portrait of a candidate USSR Armed Forces, metallurgist A.Salmatova. 3. Federal State Statistics Service. Sverdlovsk.

Reel №1