Telecast
Field of miracles (1997) 12/26/1997

Film-document №80717 1 part, Duration: 0:51:33 to collection Price category --

Not Digitized

Title image

Availability of videosources


Needs clarification of possibility of digitizing in HD.

Producer VID

Anchorperson: Leonid Yakubovich

Reel №1

Theme of the game is Switzerland.

The first three: Eugenia Taybakhtin (Novokubansk, Krasnodar region), Pavel Brykov (Gorlovka, Donetsk region), Denis Komchikhin (Davydovskoe village, Vladimir region).

The winner is Yevgeny Taybakhtin.

Word: The Vatican.

The second three: Nikolai Egorov (Moscow), Maria Trostianskaya (settlement Khomutovo, Orel region), Vyacheslav Sokov (Shakhty, Rostov region).

The winner is Nikolai Egorov.

Word: the pot.

The third three: Sergei Ilyaev (Mogilev), Nikolai Strakhov (Moscow), Vera Fochina (Kokchetav).

The winner is Nikolai Strakhov.

Word: dancing.

Final: Yevgenia Taybakhtin, Nikolai Egorov, Nikolai Strakhov.

The winner is Nikolai Strakhov.

Word: chestnut.

Superigra is won.

Word: skittles.