Telecast
Field of miracles (1998) 02/06/1998

Film-document №80727 1 part, Duration: 0:52:00.68 to collection Price category --

Not Digitized

Availability of videosources


Needs clarification of possibility of digitizing in HD.

Producer VID

Anchorperson: Leonid Yakubovich

Reel №1

Theme of the game - vegetables and fruits.

The first three: Svetlana Paturova (village Khmelevitsy, Nizhny Novgorod region), Natalia Kryuchkova (Vinogradovka village, Omsk region), Yury Shumilkin (Nochvino village, Pskov region).

Winner Natalia Kryuchkova.

Word: Irina.

The second three: Natalia Mishina (Polotnyany Plant, Kaluga region), Oleg Galayko (Krasnodar), Taisiya Loshkareva (Votkinsk, Udmurtia).

Winner Natalia Mishina.

The word: cabbage.

The third three: Elena Gurina (village of Spirtzavod, Penza region), Lyudmila Kusheverskaya (Pervomaiskoye village, Vologda region), Abdulsaid Tapashev (Yaryksu village, Dagestan).

The winner is Abdulsaid Tapashev.

The word: potatoes.

Final: Natalia Kryuchkova, Natalia Mishina, Abdulsaid Tapashev.

Winner Natalia Kryuchkova.

The word: kvass.

There were no super-grams.