Telecast
Field of miracles (2005) 02.09.2005

Film-document №81766 1 part, Duration: 0:52:11 to collection Price category --

Not Digitized

Availability of videosources


Needs clarification of possibility of digitizing in HD.

Producer VID

Anchorperson: Leonid Yakubovich

Reel №1

The theme of the game is symbols.

The first three: Ivan Ryabov (village Bagaevskaya, Rostov region), Anna Padusova (Cheboksary), Grigory Ermilov (Khotkovo).

The winner is Ivan Ryabov.

Word: fish.

The second three: N. Mamedov (Miskinja village, Dagestan), Sergey Gaverdovsky (Nizhnevartovsk), Zoya Filippova (Syktyvkar).

The winner is Sergey Gaverdovsky.

The word: sieve.

The third three: Viktor Fedulov (Kaluga), Larisa Golubnichaya (Levokumskoye village, Stavropol Territory), Vladislav Liskov (Nagatkino village, Ulyanovsk region).

Winner Larisa Golubnichaya.

Word: Lukomorye.

Final: Ivan Ryabov, Sergey Gaverdovsky, Larissa Golubnichaya.

The winner is Sergey Gaverdovsky.

The word: viburnum.

Superigra is won.

The word: pysanka.