Telecast
Field of miracles (2010) 10/08/2010

Film-document №81807 1 part, Duration: 0:47:31.787 to collection Price category --

Not Digitized

Availability of videosources


Needs clarification of possibility of digitizing in HD.

Producer VID

Anchorperson: Yakubovich Leonid

Reel №1

Theme of the program: Hospitality.

Participants in the program.

The first group of players:

1.Leonid Bachishcha, town of Borisov, Minsk region, Belarus

2.Lyubov Lebedev St.

Petersburg

3.Umurali Uzpokulov

Yelets, Vladimir region

The second group of players:

1.Alena Magomedova, Makhachkala

2.Aleksey Sharonov d.

Zrechnaya, Penza region

3.Raisa Savinkova, Zhukovsky, Moscow region

The third group of players:

1. Maria Shirokova of the city of Navajino, Nizhny Novgorod region

2. Koudrat Abdulkhalikov, the city of Volgograd

3. Olesya Rastegaeva Moscow

Winner - Lyubov Lebedeva, St.

Petersburg

She refused from the supergame.

Calendar

10/08/2010