Telecast
Field of miracles (2010) 09/10/2010

Film-document №81957 1 part, Duration: 0:44:05.821 to collection Price category --

Not Digitized

Availability of videosources


Needs clarification of possibility of digitizing in HD.

Producer VID

Anchorperson: Yakubovich Leonid

Reel №1

Program topic:

Transfer participants.

The first group of players:

1. Lyudmila Izyumenko Novorossiysk

2.Oleg Bardin, Edinj, Moldova

3. Hope of Zhukov Slavyansk, Krasnodar Territory

The second group of players:

1.Alla Tsukanova Blagoveshchensk

2. Daniel Zakharov of Barnaul

3. Ekaterina Samkina Petrozavodsk

The third group of players:

1.Anastasiya Anikeeva Moscow

2. Dmitry Tolkachev

Kurilovo, Kaluga region

3. Anna Chernoknizhnikova Shakhty, Rostov region

Winner - Lyudmila Izyumenko, Novorossiysk

From the supergame refused.

Calendar

09/10/2010