Newsreel
Daily News / A Chronicle of the day 1980 № 29

Film-document №13629 1 part, Duration: 0:08:29, Black-white to collection Price category A

Part 1 digitized in HD 0:09:16

Availability of videosources


1;

1

Show links for downloading

Producer CSDF (RCSDF)

Director: Konovalov V.

Operators: Baykov V., Golubev U., Goncharov L., Zavyalov G., Kiladze B., Kuznecov I., Kulidzhanov A., Lebedev O., Parfenov D., Poluyanov A., Rusanov A., Khodyakov V.

Annotation

Special issue of film magazine dedicated to the XXII Olympic Games in Moscow.

Olympics 80

Sport

Temporary description

Special issue of film magazine dedicated to the XXII Olympic Games in Moscow. Athletes in the Olympic village. Speeches swimmers in the Olympic pool. Speeches gymnasts, rowers, athletes, cycling, fencing, weightlifting, pyatibortsev. Among the athletes: V. Salnikov, E. Davidova, S. Simeoni, M. Colon, D. R. Bundi, V. Saneev, J. Uudmyae, M. Ifter, P. Trinca, Y. Vardanyan, P. Lebedev, P. Lednev, Yu Barinov, S. Sukhoruchenkov, C. Lang.

Reel №1

Athletes in the Olympic village.

Speeches swimmers in the Olympic pool.

Speeches gymnasts, rowers, athletes, cycling, fencing, weightlifting, pyatibortsev.

Among the athletes: V. Salnikov, E. Davidova, S. Simeoni, M. Colon, D. R. Bundi, V. Saneev, J. Uudmyae, M. Ifter, P. Trinca, Y. Vardanyan, P. Lebedev, P. Lednev, Yu Barinov, S. Sukhoruchenkov, C. Lang.