Footage
Inaugural Meeting of the 80 anniversary of the Moscow Art Academic those. (1978)

Film-document №18277 1 part, Black-white to collection Price category A

Availability of videosources


Needs clarification of possibility of digitizing in HD.

Producer CSDF (RCSDF)

Operators: Monglovskaya G., Khavchin A.

Temporary description

City of Moscow. December 17, 1978. At the ceremonial meeting are: Demichev, LA Zemlyannikova, A. Ljubeznov, A. Efremov, P. Masalsky, V. Davydov, V. Kashpur, S. Geogievskaya, M. Bolduman, AB Chakovski and others. Among those present: MI Prudkin, AI Stepanov, AP Zuev, SS Pilyavsky, MN Zimin, IP Miroshnichenko, SI Korkoshko, E. Kindinov, IN . Vasilyev, V. Sevastyanov, V. Shilovskij, E. Vasilyeva, V. Troshin, N. Slichenko, E. Tyazhelnikov, N. Pavlova, Gordeev, Boris Pokrovsky, N. Zasukhin, V. Zaklunnaya, Golovko , E. Evstigneev, LA Kharitonov, VI Kozlovsky, V. innocent. Auditorium. The exhibition in the foyer of the theater.