Telecast
Field of miracles (2003) 11/06/2003

Film-document №82028 1 part, Duration: 0:52:07 to collection Price category --

Not Digitized

Availability of videosources


Needs clarification of possibility of digitizing in HD.

Producer VID

Anchorperson: Leonid Yakubovich

Reel №1

The theme of the game is village.

The first three: Marina Dobronravova (Tambov), Nazar Kazubsky (Kokchetav, Kazakhstan), Nina Starchak (Borovichi, Novgorod region).

Winner Marina Dobronravova.

Word: Trinity.

The second three: Lyudmila Babenko (Severodonetsk, Ukraine), Vladimir Naboka (Kharkov, Ukraine), Tatyana Zhigar (Sosnovka village, Brest region, Belarus).

Winner Vladimir Naboka.

Word: bast.

Third three: Olga Skvortsova (Grateful city, Stavropol Territory), Nikolay Fayber (Dnepropetrovsk), Lyubov Siritskaya (Ivye, Belarus).

Winner Olga Skvortsova.

Word: canopy.

Final: Marina Dobronravova, Vladimir Naboka, Olga Skvortsova.

Winner Marina Dobronravova.

Word: turnip.

Supergame was not.